Konzultativan sastanak vezano za izradu novog Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u RH za razdoblje 2016. do 2018.

27 06 2016

Ured za udruge organizira konzultativan sastanak s organizacijama civilnog društva koje se žele uključiti svojim doprinosom u izradu novog Akcijskog plana. Sastanak će se održati u četvrtak, 30. lipnja, u prostorijama Ureda za udruge, Opatička 4, drugi kat, s početkom u 15 sati. Do listopada 2016. godine Vlada Republike Hrvatske dužna je izraditi novi Akcijski plan, za period iduće dvije godine. Na konzultativnom sastanku bi voljeli dobiti odgovor na pitanje koje prioritetne aktivnosti smatrate da bi trebalo poduzeti u razdoblju od 2016. do 2018. godine. Više o tome ovdje.


Ministarstvo zdravlja – Natječaji 2016. godine

27 06 2016

Ministarstvo zdravlja je 15. lipnja 2016. godine objavilo u javnim glasilima (Jutarnji list, Novi list, Slobodna Dalmacija i Glas Slavonije) „Obavijest o natječaju za prijavu udruga za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću i sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini na pozicijama Ministarstva zdravlja“. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave cjelovite natječajne dokumentacije na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja (zaključno do 20. srpnja 2016. godine). Više o tome ovdje.


Natječaj za projekte udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika

27 06 2016

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Poziv za prijavu za financijsku potporu projektima udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.500.000,00 kuna, a rok za dostavu prijava je 23. srpnja 2016. godine. Više o tome ovdje.


Započelo je istraživanje “LGBTI i ravnopravnost na radnom mjestu”

27 06 2016

Započelo je istraživanje “LGBTI i ravnopravnost na radnom mjestu” u suradnji s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova. Pozivaju se svi poslodavci ili osobe koje su upoznate sa zakonima i pravilnicima te svim dokumentima koji su važni za funkcioniranje poslovnog subjekta u području ljudskih resursa (kao npr. osoba odgovorna za zastupanje, povjerenik/ica za informiranje, osoba zadužena za ljudske resurse) da odvoje 15-ak minuta i ispune upitnik. Više o tome ovdje.


Novi natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih

27 06 2016

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina. Ukupno planirana vrijednost Poziva je 7.000.000,00 kuna, a rok za dostavu prijava je 25. srpnja 2016. godine. Više o tome ovdje.


Predstavljanje rezultata istraživanja transparentnosti proračuna JLRS-a

27 06 2016

Institut za javne financije ponovno je analizirao i ocijenio transparentnost (otvorenost) proračuna kojim su obuhvaćene sve županije, gradovi i općine, odnosno svih 576 lokalnih i regionalnih proračuna. Transparentnost podrazumijeva potpune, točne, pravovremene i nadasve razumljive informacije o proračunu i prvi je korak prema pozivanju na odgovornost za prikupljanje i trošenje javnog novca. Objavljivanjem ovih rezultata žele ukazati na važnost proračunske otvorenosti kojom se poboljšava komunikacija i povjerenje građana u lokalne vlasti, ali i potiče transparentnost i odgovornost lokalnih vlasti. Više o tome ovdje.


Hrvatska zajednica županija objavila poziv za DEAR projekte

27 06 2016

Hrvatska zajednica županija u 2016. će godini sufinancirati dva mikroprojekta u trajanju do 11 mjeseci, usmjerena na obrazovanje za razvoj i podizanje svijesti. Na taj se način želi osigurati podrška projektima koji će svojim rezultatima postati primjer i nadahnuće građanima, nevladinim organizacijama i lokalnim vlastima. Projektne ideje moraju se temeljiti na DEAR pristupu (Development Education and Awareness Raising), što obuhvaća osvještavanje javnosti o globalnim razvojnim temama i promicanje obrazovanja za razvoj. Projektne prijave zaprimaju se do 8. srpnja 2016. Više o tome ovdje.