Najava: Projekt Educa-T, Seminar u organizaciji Ministarstva znanosti i obrazovanja

13 01 2017

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske provodi projekt Educa-T, (Educa-T, Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching), „Razvijanje i unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima“. Nakon uvodne konferencije projekta Educa-T, koja je održana 22. i 23. rujna 2016. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, sljedeća aktivnost projekta Educa-T je organizacija seminara na temu „Priznavanje prethodnog učenja u visokom obrazovanju i e-učenja“. Organizator seminara je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a seminar će se održati 26. i 27. siječnja 2017. godine. Više o tome ovdje.


Podnošenje izvješća o organiziranom volontiranju za 2016. godinu

13 01 2017

Pozivaju se sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2016. godine bili organizatori volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju. Više o tome ovdje.


Nagradu za društvenu inovaciju SozialMarie

13 01 2017

Rok za prijavu za nagradu za društvenu inovaciju SozialMarie ističe 24.1.2017. Na natječaj se mogu javiti organizacije i društvena poduzeća koja imaju sjedište u krugu od 300 km od Beča, dakle i dobar dio sjeverozapadne i središnje Hrvatske. Tri najbolja projekta biti će nagrađena s 15.000, 10.000 i 5.000 EUR, dok će još 12 projekata dobiti po 2.000 EUR. Više o tome ovdje.


LAG-ovima odobreno 463 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja

13 01 2017

Nakon završenog postupka rješavanja po prigovorima i ponovne administrativne obrade, te postupka uvećanja javne potpore uslijed viška raspoloživih sredstava, Agencija za plaćanja je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) tijekom trajanja Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. (PRR 2014. – 2020.). Više o tome ovdje.


Ublažavanje društvene i prostorne segregacije u gradovima fokusiranjem na energetsko siromaštvo

13 01 2017

Procjenjuje se da je između 50 i 125 milijuna građana Europske unije energetski siromašno. Stanje je još gore u Južnoj i Istočnoj Europi (regija JIE) gdje se oko 30% ili više kućanstava bori s energetskim siromaštvom. Ono uglavnom pogađa kućanstva s niskim prihodima čiji se ekonomski nedostaci često odražavaju na nisku energetsku učinkovitost u njihovim domovima. Više o tome ovdje.


Objavljena pitanja i odgovori u sklopu Poziva “Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”

13 01 2017

Dana 11. siječnja 2017. objavljena su pitanja i odgovori pristigli do 9. siječnja 2017. na esf@udruge.vlada.hr za Poziv „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“. Više o tome ovdje.


Poziv na sudjelovanje u javnom savjetovanju vezano uz evaluaciju programa Europa za građane 2014-2020

13 01 2017

Europska Komisija pokrenula je javno savjetovanje vezano uz evaluaciju programa Europa za građane 2014-2020 u sredini njegovog provedbenog razdoblja. Cilj ovog savjetovanja je prikupiti stavove i mišljenja pojedinaca, dionika Programa, javnih tijela, civilnoga društva, korisnika i neuspješnih prijavitelja o rezultatima i utjecajima projekata koji su sufinancirani sredstvima dostupnim u sklopu navedenog Programa. Savjetovanjem će se vrednovati i značaj, učinak, djelotvornost, koherentnost i EU dodana vrijednost projektnih aktivnosti koje su financirane i provedene u sklopu Programa. Više o tome ovdje.