EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava

14 07 2017

U rubrici „EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava“, EU-PROJEKTI objavljuju pregled svih indikativnih planova objava poziva s osvrtom na najavljene i otvorene pozive te one koji su još uvijek u najavi bez obzira na predviđeni datum objave. Više o tome ovdje.


Actions

Informations