Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Odbora za praćenje Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”

28 08 2017

Molimo se zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana Odbora za praćenje Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.” iz područja djelovanja: nezaposleni i promicanje lokalnih inicijativa za zapošljavanje. Rok za dostavu kandidatura je petak 1. rujna. Više o tome ovdje.


Actions

Informations