Najava natječaja u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije

29 08 2017

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku najavljuje objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga koji će se financirati u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Više o tome ovdje.


Actions

Informations