Otvoreno Javno savjetovanje o Nacrtu razvojne strategije Međimurske županije do 2020.

30 08 2017

Izrada Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. u završnoj je fazi. Prije upućivanja prijedloga Razvojne strategije na donošenje Županijskoj skupštini, a kako bi se osigurala odgovarajuća uključenost dionika, otvara se javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem ostvarivanja načela partnerstva i suradnje. Javno savjetovanje o Nacrtu Razvojne strategije traje od 16. kolovoza do 16. rujna 2017. godine. Za savjetovanje je dostupan Nacrt Razvojne strategije s pripadajućim dodacima. Više o tome ovdje.


Actions

Informations