Poziv na “Edukacije o menadžmentu volontera – uspostavljanje volonterskih programa u neprofitnim organizacijama”

30 08 2017

Pozivaju se predstavnici organizacija civilnog društva i javnih ustanova iz Krapinsko-zagorske županije na „Edukacije o menadžmentu volontera – uspostavljanje volonterskih programa u neprofitnim organizacijama“. Edukacije će se odvijati kroz dva dijela koji se međusobno nadopunjuju i koji će rezultirati volonterskim programima sukladno potrebama organizacije i same zajednice u okviru kojih iste djeluju. Edukacije će se održati u Zaboku (Trg svete Jelene 6, Zelena dvorana), u terminu od 9:00 do 17:00 sati. Više o tome ovdje.


Actions

Informations