Izdana dvojezična slikovnica “Učim volontirati”

31 08 2017

Ideja projekta bila je uključiti djecu, osnovnoškolce, iz romskog naselja Kuršanec u volonterske aktivnosti čime smo željeli unaprijediti njihova životna znanja i vještine radi što bolje integracije u društvo te utjecati na razvoj njihove lokalne zajednice. Volonterski programi kreirani su prema interesima i mogućnostima uključene djece. Iskustva s 8 provedenih volonterskih akcija ispričali su sami mali volonteri što je uvršteno u dvojezičnu slikovnicu (hrvatski i bajaški) koja će služiti za daljnje promicanje volonterstva među djecom i mladima. Više o tome ovdje.


Actions

Informations