Traži se volonter/ka za 3 mjesečno pripravništvo na projektu

13 11 2017

Udruga Zora u sklopu projekta “Aktivni mladi protiv nasilja” multidisciplinarnim pristupom škola, udruga, ustanova i mladih stvara održiv i efikasan edukativni program za mlade u svrhu stvaranja škola i zajednice s nultom tolerancijom na govor mržnje i nasilje. Na 3 mjeseca (s mogućnošću produženja) angažirat će se volonter/ka koji/a će uz iskusnu mentoricu imati prilike učiti o provedbi projekata, organizaciji akcija i kampanja te koordiniranju timova i događaja. Više o tome ovdje.


Actions

Informations