Umjetnost u digitalno doba

13 11 2017

Sve veća popularnost mobilnih aplikacija i internetskih platformi za umjetnost i kulturu ponovno pokreću pitanja o dostupnosti znanja i preraspodjeli profita koje ono generira. DailyArt mobilna je aplikacija kojom se umjetnost i vizualna kultura pokušava približiti novoj, do sada neangažiranoj publici. Više o tome ovdje.


Actions

Informations