Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU

21 11 2017

Prihvatljiv prijavitelj na ovaj natječaj je udruga koja aktivno djeluje u području kulture, odnosno udruga koja ima znanja i kapaciteta za provedbu projekata informiranja i educiranja šire javnosti o temama vezanim uz Europsku uniju. Rok za slanje prijava je do 10. prosinca 2017. Više o tome ovdje.


Actions

Informations