Provedba Programa JAKO je završila 31.12.2017. godine.

ACT Grupa od 1.1.2018. provodi Program regionalnog razvoja civilnoga društva kao suradna organizacija Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva.
Sve informacije o budućim aktivnostima ćete moći naći na web stranicama ACT Grupe.