Novo EU zakonodavstvo o otpadu – korak naprijed, ali propuštena prilika za veći iskorak

22 12 2017

Dogovoreni ciljevi i mjere smanjenja nastanka, ponovne uporabe, recikliranja i kompostiranja otpada potaknut će razvoj kružnog gospodarstva u državama članicama, ali je propuštena prilika za veći iskorak koji je zahtijevao EU Parlament čiju ambicioznost nažalost nisu podržali ministri zaštite okoliša, kao ni Komisija koja je predložila neambiciozan paket mjera. Više o tome ovdje.


Actions

Informations