Odobreno 27 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društv

28 12 2017

Donesena je četvrta Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu. Više o tome ovdje.


Actions

Informations