Poludnevna radionica “Uvod u civilno društvo” u Koprivnici


06/02/2012
16:30

Poludnevna radionica “Uvod u civilno društvo” u Koprivnici


Poludnevna radionica “Osnove upravljanja organizacijom – principi dobrog upravljanja” u Koprivnici


15/02/2012
16:30do20:30

Poludnevna radionica “Osnove upravljanja organizacijom – principi dobrog upravljanja” u Koprivnici


Poludnevna radionica “Međusektorska i sektorska suradnja” u Koprivnici


20/02/2012
16:30do20:30

Poludnevna radionica “Međusektorska i sektorska suradnja” u Koprivnici


Poludnevna radionica “Prikupljanje sredstava” u Koprivnici


22/02/2012
16:30do20:30

Poludnevna radionica “Prikupljanje sredstava” u Koprivnici