Informiranje

Kroz uslugu informiranja korisnici mogu dobiti najrecentnije informacije o aktualnim natječajima na koje se mogu prijaviti, temama i događanjima u domeni civilnoga društva (tribine, konferencije, sajmovi i sl.), zakonskoj regulativi, mogućnostima izobrazbe u regiji, kao i o aktivnostima i uslugama u sklopu Programa JAKO. Cilj je korisnicima na jednom mjestu pružiti zanimljive, pravodobne, točne informacije iz svijeta CD-a. Građane želimo informirati o aktivnostima organizacija civilnoga društva kako bi se što više uključili u rad udruga te međusobno povezali.

Osim telefona, elektroničke pošte i osobno, informacije redovito diseminiramo putem ovih internetskih stranica i tjednog elektroničkog biltena. Elektronički bilten, e-bilten Programa JAKO dostavlja se na adrese elektroničke pošte više od 2000 korisnicika/ica Programa JAKO a pretplatiti se možete ovdje.

Korisnici mogu informacije i znanje dobiti i putem knjižne i neknjižne građe knjižnice Tabula Rasa, smještene u prostorijama ACT Grupe u Čakovcu. Knjižni i neknjižni fond knjižnice trenutno broji nešto više od 2500 knjiga, 1300 fanzina i preko 1500 časopisa te 250 primjeraka audio/vizualnog materijala.