Informiranje

Kroz uslugu informiranja, građani i građanke mogu dobiti najrecentnije informacije o aktualnim natječajima, događanjima u domeni civilnog društva (tribine, konferencije, sajmovi i sl.), mogućnostima izobrazbe u regiji, ponudi i potražnji volonterskog rada, građanskim inicijativama, javnim savjetovanjima, informacije o stipendijama kao i o aktivnostima u sklopu Programa JAKO.

Usluga diseminacije informacija – informiranja provodi se na nekoliko razina:

A. Putem internetskih stranica Programa JAKO

B. Putem tjednog elektroničkog biltena
Najrecentnije informacije se redovito diseminiraju putem tjednog elektroničkog biltena. E-bilten dostavlja se na adrese više od 900 korisnicika/ica Programa JAKO. Pretplatiti na bilten možete se putem ove web stranice ili slanjem poruke na e-poštu infotocka@programjako.info

C. Putem telefona, komunikacijskih alata i osobno – fizičke Infotočke
Infotočka programa JAKO zamišljena je na način da predstavlja svojevrsnu „prvu pomoć“ u pružanju relevantnih informacija i paketa usluga potrebnih za rad zainteresiranim organizacijama civilnog društva, lokalnim institucijama i ostalim dionicima u lokalnim zajednicama.
Uredi Infotočaka osnovani su 2007. godine. Obzirom na novu strukturu mreže, Infotočke su od 2013. dostupne u svakoj županiji na sljedećim adresama:

  • Autonomni centar – ACT, Čakovec / Međimurska županija / Adresa: Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec
  • Mreža udruga ZAGOR, Zabok / Krapinsko-zagorska županija / Adresa: Trg Dragutina Domjanića 6, 49210 Zabok
  • Udruga za održivi razvoj Hrvatske, Koprivnica / Koprivničko-križevačka županija / Adresa: Dravska 17, 48000 Koprivnica
  • Pučko otvoreno učilište Varaždin / Varaždinska županija / Adresa: Hallerova aleja 1/II, 42000 Varaždin

Uredovno vrijeme Infotočke je ponedjeljkom od 10-16 sati. U regionalnom centru podrške, Autonomnom centru, revodno vrijeme Infotočke je pored ponedjeljka i četvrtkom od 10-16 sati.

Osim navedenih instrumenata informiranja, besplatne informacije moguće je dobiti i putem knjižne i neknjižne građe Knjižnice iz zajednice Tabula rasa, smještene u prostorijama Autonomnog centra – ACT u Čakovcu. Knjižni i neknjižni fond knjižnice trenutno broji nešto više od 2100 knjiga, 1300 fanzina i preko 1500 časopisa te 250 primjeraka audio/vizualnog materijala.