Izobrazba

Okvirni kalendar aktivnosti Programa JAKO za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Materijali s radionica i drugi edukativni materijali  

U segmentu izobrazbe Programa JAKO provode se besplatne radionice i predavanja namijenjene zainteresiranim građanima i građankama uključenima u rad i/ili aktivnosti organizacija civilnog društva (udruge, građanske inicijative, neprofitne ustanove i sl.), lokalnih institucija i ostalih dionika u lokalnim zajednicama, s ciljem jačanja njihovih vlastitih kapaciteta kako bi razvili svijest o potrebi djelovanja, proizveli i sproveli projekat, uspostavili partnerstvo i/ili suradnju, potaknuli i organizirali akciju ili kampanju u svojim lokalnim zajednicama, itd. Radionice su razvijene prema potrebama koje su identificirane kroz istraživanja o kapacitetima organizacija civilnog društva, analizom evaluacijskih upitnika koje korisnicni ispunjavaju na radionicama u sklopu Programa JAKO te na temelju izraženih potreba samih korisnika u direktnom kontaktu. Od 2011. godine započeli smo i s provodbom tzv. tematskih regionalnih konferencija koje sudionicima nude panel diskusiju. Regionalne konferencije na taj način okupljaju sve relevantne dionike zainteresirane za određenu temu i nude potpunu razmjenu iskustva, informacija, savjeta i možebitnih daljnjih zajedničkih aktivnosti i partnerstava.

Sve radionice temelje se na principima iskustvenog učenja, te su organizirane na način da sudionicima pruže maksimalnu interakciju i udobnost. Radionice facilitiraju treneri i trenerice koji su za njihovo provođenje stekli trenerski certifikat. Sve se radionice održavaju u primjerenim prostorima.

Svi troškovi sudjelovanja na radionicama pokriveni su za sve korisnike (radni materijali, osvježenja), osim troškova putovanja i ručkova.

Zainteresirane organizacije/pojedinci trebaju se prijaviti na pojedinu željenu radionicu minimalno 3 dana prije datuma održavanja iste osim ako nije navedeno drugačije. Broj sudionika/ica na radionicama je ograničen. Napominjemo i da se korisnici iz ostalih županija mogu prijaviti na radionice u drugoj županiji.