Izobrazba

U sklopu usluge izobrazbe Programa JAKO provodimo besplatne radionice, predavanja i druge oblike stjecanja znanja i prijenosa iskustva namijenjene zainteresiranim građanima i građankama uključenima u rad i/ili aktivnosti organizacija civilnoga društva, lokalnih institucija i ostalih dionika u lokalnim zajednicama. Cilj je ojačati njihove osobne i organizacijske kapacitete.

Teme izobrazbe su specifične i fokusirane na uže tematsko područje što omogućava veću kvalitetu sadržaja. Najčešće teme su priprema i pisanje projekata, provedba projekata, financijsko upravljanje u neprofitnim organizacijama, strateška i operativna planiranja i organizacijski razvoj te druge teme iz domene civilnoga društva s kojima se naši korisnici svakodnevno susreću.

U pružanju usluga Program JAKO nastojimo da glavnu ulogu imaju sudionici i njihove potrebe. Treneri koriste praktične primjere i potiču sudionike na razmjenu iskustva kako bi došli do zajedničkog rješenja.