Kontakt

REGIONALNI CENTAR PODRŠKE
PROGRAMA JAKO:

ACT Grupa, Čakovec
Adresa: Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec
Telefon: 040/390-047
Mobitel: 098/395-714
Telefax: 040/390-048
E-pošta: infotocka@programjako.info