Nova web stranica Europski strukturni investicijski fondovi

22 12 2017

Središnja web stranica Europskih strukturnih i investicijskih fondova dobila je svoje novo izdanje te je s datumom 19. prosinca 2017. godina puštena u funkciju nova redizajnirana web stranica strukturni fondovi. Više o tome ovdje.


47. broj “EU projekata” je online

22 12 2017

Donosi svježe vijesti iz civilnog sektora, predstavlja udruge, organizacije i zaklade koje su za svoje projekte dobile sredstva iz fondova Europske unije, a donosi i informacije o svježim natječajima. Više o tome ovdje.


Novo EU zakonodavstvo o otpadu – korak naprijed, ali propuštena prilika za veći iskorak

22 12 2017

Dogovoreni ciljevi i mjere smanjenja nastanka, ponovne uporabe, recikliranja i kompostiranja otpada potaknut će razvoj kružnog gospodarstva u državama članicama, ali je propuštena prilika za veći iskorak koji je zahtijevao EU Parlament čiju ambicioznost nažalost nisu podržali ministri zaštite okoliša, kao ni Komisija koja je predložila neambiciozan paket mjera. Više o tome ovdje.


Pogledajte novi video o nacionalnim politikama za mlade!

22 12 2017

U sklopu projekta „Korak naprijed: zajedno do nove strategije za mlade“ koji u partnerstvu provode Mreža mladih Hrvatske i Zajednica informativnih centara za mlade nastoji se osnažiti ključne dionike, a posebno mlade i udruge mladih i za mlade za aktivno sudjelovanje u nadolazećem procesu izrade nove nacionalne strategije za mlade te ih potaknuti na kritično promišljanje i preispitivanje postojećeg koncepta takvog dokumenta. Više o tome ovdje.


Kakvu će ulogu imati kultura u budućnosti Europe?

22 12 2017

Gimnazija Josipa Slavenskog u Čakovcu jedna je od 33 škole iz cijele Europe čiji će učenici idućeg ožujka doći u Bruxelles i europskim institucijama predočiti što misle o ulozi kulture u budućnosti Europe. Više o tome ovdje


Novi poziv za projekte Urbanih inovativnih akcija (UIA)

22 12 2017

Raspisan je treći poziv za projekte Urbanih inovativnih akcija, koji je usmjeren na to da gradovima diljem Europe omogući sredstva potrebna za testiranje novih i neprokušanih rješenja za urbane izazove. Poziv je otvoren od 15. prosinca do 30. ožujka 2018. u 14:00 sati. Više o tome ovdje


Javni poziv korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima za 2018.

18 12 2017

Grad Čakovec je raspisao natječaj za udruge koje djeluju u području kultura, tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, zaštite potrošača, razvoja i demokratizacije društva, razvoj mjesne samouprave, razvoja turizma, poljoprivrede i ruralnog razvoja te udruge proizašle iz Domovinskog rata, udruge osoba s invaliditetom, humanitarne udruge, vjerske zajednice i udruge mladih. Rok za podnošenje prijava je 4. siječnja 2018. godine. ovdje