Natječaj Jana “Voda s porukom”

26 02 2015

Jana “Voda s porukom” poziva na prijavu udruge i neprofitne organizacije sa sjedištem u RH čije je područje djelovanja volontiranje, radionice osobnog razvoja, projekti koji imaju ekološku vrijednost i ideju, te projekti koji prepoznaju vrijednost ljudskih socijalizatora. Projekti se mogu prijaviti do 20.3.2015. Više o tome ovdje.


Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova savjeta za mlade vlade republike hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade

26 02 2015

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade. Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 12. ožujak 2015. godine. Više o tome ovdje.


Natječaj za voditelja/icu klubova za starije osobe

26 02 2015

Autonomni centar – ACT raspisuje natječaj za radno mjesto voditelj/ica klubova za starije osobe u Međimurskoj županiji. Klubovi za starije osobe u Međimurskoj županiji svojim uslugama i aktivnostima unaprjeđuju položaj i kvalitetu života starijih osoba u lokalnoj zajednici. Nalaze se na tri lokacije na području Međimurja, u Nedelišću, Prelogu i Murskom Središću. Rok za podnošenje prijave elektroničkim putem je 28.02.2015. Više o tome ovdje.


Započeo s radom volonterski servis “VolontirAJMO”

26 02 2015

Započeo je s radom prvi volonterski servis na području Krapinsko-zagorske županije „VolontirAJMO”. Volonterski servis omogućit će efikasniju i bolju povezanost volontera/ki s organizatorima volontiranja, te sustavno i kontinuirano prikupljanje podataka i profiliranje volontera/ki i organizatora volontiranja. Koristeći volonterski servis volonteri/ke moći će saznati gdje mogu volontirati, a samim time moći će iskoristiti svoj volonterski potencijal. Više o tome ovdje.


Strategija Europa 2020 – Pokazatelji za svaku pojedinu državu

26 02 2015

Analitička jedinica DG-a za regionalnu politiku ažurirala je podatke za 28 zemalja EU koji su služili kao pomoć u pripremi i pregovorima za programsko razdoblje 2014.-2020. godine. Izvješće za svaku pojedinu državu omogućavaju usporedbu izvedbe zemlje s prosjekom EU-a. Više o tome ovdje.


Nacionalna zaklada raspisala poziv za mlade blogere u kampanji za sprječavanje govora mržnje na internetu

26 02 2015

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je Poziv za mlade blogere u kampanji za sprječavanje govora mržnje na internetu temeljem kojeg će odabrati do 10 mladih blogera/-ica između 18 i 30 godina koji će zajedno raditi na kampanji za sprječavanje govora mržnje na Internetu u Hrvatskoj. Od odabranih sudionika(-ca) očekuje se sudjelovanje na 3 trodnevne radionice u Hrvatskoj i inozemstvu tijekom 2015. godine, sudjelovanje u zajedničkom osmišljavanju kampanje za sprječavanje govora mržnje na Internetu u Hrvatskoj te individualni angažman u promicanju tolerancije i sprječavanja govora mržnje kroz pisanje blogova. Rok za prijavu: do 18. ožujka 2015. godine. Više o tome ovdje.


Nove eko kutije za otpad, osmišljene posebno za djecu

26 02 2015

Udruga Uzor Hrvatske i tijekom 2015. godine nastavlja s provođenjem inovativnog programa „Zajedno za djecu i planet Zemlju“. Riječ je o programu kojim potiče i omogućava održivo gospodarenje otpadom u vrtićima i školama. Kroz prvu aktivnost izvršeno je opremanje svih jedanaest (11) vrtićkih objekata te je četrdeset (40) skupina djece u koprivničkom vrtiću Tratinčica dobilo nove Eko kutije za otpad, osmišljene posebno za djecu. Svaka Eko kutija namijenjena je za odvojeno sakupljanje jedne vrste otpada i privlači dječju pažnju putem originalno osmišljenog lika koji utjelovljuje otpad na djeci zanimljiv način. Tako sada 11 vrtićkih objekata ima svoj jedinstveni Zeleni otok. Više o tome ovdje.