Treba definirati kriterije za dodjelu gradskih prostora

5 01 2017

Civilna platforma Istre organizirala je u Rojcu okrugli stol pod nazivom “Ima li Istra prostora za bolje?” kojem se odazvalo 30-ak sudionika, mahom predstavnika udruga, ali i predstavnici gradova Labin i Pazin, dok se predstavnici Grada Pule nisu pojavili pravdajući se ranije preuzetim obvezama. Na okruglom stolu razgovaralo se o Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, pravilnicima o dodjeli prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, postupku provedbe javnog natječaja, kriterijima i mjerilima te naknadama za korištenje tih prostora kao i primjerima dobre prakse i sudjelovanju udruga u postupku izrade pravilnika o dodjeli tih prostora. Više o tome ovdje.


Predstavljen Priručnik za provedbu savjetovanja sa javnošću za JLP(R)S

5 01 2017

Priručnik o provedbi savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nastao je u okviru projektne suradnje Povjerenika za informiranje sa Zakladom Konrad Adenauer, s ciljem pružanja potpore jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u dosljednoj i principijelnoj provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, ali i kao poticaj za ulaganje dodatnih napora tijela zaduženih za pripremu i izradu akata, sa svrhom iznalaženja rješenja koja su korisnija što širem krugu korisnika (građana, udruga, privatnog sektora i drugih dionika). Autori priručnika su: Anamarija Musa, Igor Vidačak, Ina Volmut i Sandra Pernar. Više o tome ovdje.


Sud u Varaždinu utvrdio diskriminaciju žena u HŽ-u zbog 40% manjih otpremnina

5 01 2017

Tvrtka HŽ Putnički prijevoz 2014. godine sklopila je sporazumne otkaze s više od 200 djelatnika/ca koji su proglašeni tehnološkim viškom, no muškim je zaposlenicima isplatila otpremnine 40 posto više nego zaposlenim ženama s istim stažem i ostalim uvjetima u toj tvrtki. Bivša zaposlenica Mira L. zbog toga je podnijela tužbu Općinskom sudu u Varaždinu koji je potvrdio da se radilo o diskriminaciji koju hitno treba ispraviti, piše Jutarnji. Više o tome ovdje.


FALIŠ odbio potporu Ministarstva kulture, a evo i zašto!

5 01 2017

Udruga FALIŠ, koja je do sada uspješno organizirala četiri Festivala alternative i ljevice Šibenik, ne želi prihvatiti potporu Ministarstva kulture koja im je dodijeljena, naveli su u Otvorenom pismu ministrici kulutre, koje potpisuju deseci istaknutih pojedinaca iz kulturnog života. Više o tome ovdje.


Oxford University: u narednih 25 godina moglo bi nestati 47% poslova

5 01 2017

Art Bilger, investitor i član odbora Sveučilišta, tvrdi – pozivajući se na nedavnu studiju Sveučilišta Oxford – da će sve razvijene nacije u sljedećih 25 godina izgubiti do 47% poslova. Više o tome ovdje.


Tko profitira na vodi u Hrvatskoj?

5 01 2017

U Novinarskom domu, u ponedjeljak 5. prosinca, održana je tribina pod naslovom „Tko profitira na vodi u Hrvatskoj?“. Povod za tribinu, kao i za konferenciju o vodama koja je održana ranije toga dana, objavljivanje je istraživanja udruge Zelena akcija na temu „Analiza javne politike sustava koncesija za crpljenje vode radi flaširanja i prodaje na tržištu“. Na tribini, koju su organizirale udruge Zelena akcija i Pravo na grad, govorili su autor istraživanja Tomislav Tomašević (Institut za političku ekologiju), ekologinja Lidija Runko Luttenberger (FFRI) i redatelj Dario Juričan. Više o tome ovdje.


Hranu treba distribuirati, a ne bacati

5 01 2017

I u Hrvatskoj je raspodjela hrane jedan od gorućih problema. Platforma “Mreža hrane” sastoji se od raznih udruga, organizacija i inicijativa kao što su Hrvatska mreža protiv siromaštva (Zagreb), Inicijativa “Oslobodimo donacije hrane PDV-a”, tri socijalne samoposluge (Vukovar, Varaždin i Pula) itd., a osnovana je s ciljem izgradnje učinkovitog nacionalnog sustava doniranja i distribucije hrane. Iz platforme tvrde kako se u našoj zemlji na godinu baci oko 400.000 tona hrane – tj. 30% ukupno proizvedene hrane, kako od strane građana tako i od strane trgovačkih centara. Brojka je itekako poražavajuća u odnosu na broj ljudi koji žive na rubu siromaštva. Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku, čak petina ljudi živi na rubu siromaštva. Više o tome ovdje.