Istraživanje „Organizacije civilnog društva i mreže“

1 07 2015

SEE Heritage mreža, mreža asocijacija Jugoistočne Europe koje se bave kulturom i nasljeđem, provodi istraživanje „Organizacije civilnog društva i mreže“. Kao što je spomenuto u objašnjenju istraživanja, ovaj petnaestominutni upitnik fokusira se na to kako organizacije civilnog društva (OCD) vide i kakvo mišljenje imaju o mrežama koje povezuju OCD. Vaši odgovori će biti od koristi za ovu studiju, a kvaliteta podataka će utjecati na kvalitetu analize. Više o tome ovdje.


Na jesen poslijediplomski studij “Priprema i provedba eu projekata”

1 07 2015

U drugoj polovici rujna započet će interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij “Priprema i provedba EU projekata” koji će izvoditi Pravni, Ekonomski, Građevinski i Agronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose, istaknuto je u srijedu na predstavljanju studija u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu. Cilj studija je obrazovati i osposobiti polaznike za kvalitetnu pripremu te učinkovitu i djelotvornu provedbu razvojnih projekata i strategija financiranih sredstvima EU, kao i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora. Više o tome ovdje.


MZOIP: Sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz programa LIFE 2014–2020 za 2015. godinu

1 07 2015

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je javni poziv za sufinanciranje “tradicionalnih LIFE projekata”, prihvatljivih uz listu tema projekata objavljenu uz ovaj poziv, a to su pilot projekti, demonstracijski projekti, najbolje prakse te informacijski projekti. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će iskazati financijsku podršku za opravdane troškove sukladno pravilima programa LIFE i to najviše do 50% učešća kojeg korisnik treba osigurati, a koje ne prelazi 20% ukupne opravdane vrijednosti projekta. Više o tome ovdje.


“Bio-inspirirani” mikro-uređaji potencijalno mogu zamijeniti testiranja na životinjama

1 07 2015

Muzej dizajna u Londonu je izabrao najbolji dizajn godine: čip sa složenim paketom ljudskih stanica koji zamjenjuje ispitivanje nad životinjama. Ovaj “radikalni” izum ima potencijal kojim bi se zaustavili pokusi na životinjama te zapravo spasili milijuni životinjskih vrsta u svijetu. Više o tome ovdje.


Upitnik o statusu organizacija civilnoga društva u Krapinsko-zagorskoj županiji

29 06 2015

Savjet za razvoj civilnoga društva Krapinsko-zagorske županije provodi istraživanje o statusu organizacija civilnoga društva sa sjedištem na području županije i onih koje djeluju na području županije. Rezultati upitnika pomoći će u pripremi izrade Strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva Krapinsko-zagorske županije. Prosječno je potrebno 20-30 minuta za ispunjavanje upitnika. Molimo organizacije civilnoga društva da ispune upitnik koji se nalazi ovdje.


U Koprivnici otvorena socijalna samoposluga

29 06 2015

Prema projektu “Socijalna košarica” predviđena je podjela 10 paketa tjedno, s prehranom i higijenskim potrepštinama. Volonteri Socijalne samoposluge svaki tjedan će prikupljati donacije u trgovačkim centrima. U Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica u srijedu, 17. lipnja 2015. godine svečano je otvorena Socijalna samoposluga namijenjena za pomoć našim sugrađanima slabijeg imovinskog stanja, a u sklopu projekta “Socijalna košarica”, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Više o tome ovdje.


Fotografski natječaj: Europa u mojoj regiji

29 06 2015

Da biste se prijavili za natječaj, dovoljno je snimiti fotografiju projekta koji se financira iz fondova EU-a za koji znate ili koji ste vidjeli, ali tako da se negdje na slici vidi ploča ili plakat na kojem se nalaze informacije o financiranju te zastava EU-a. Rok je za slanje fotografija 28. kolovoza 2015. Više o tome ovdje.