Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama 2017.

16 02 2017

Petu godinu zaredom brojne ženske udruge i druge organizacije civilnog društva organiziraju kampanju Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama/One Billion Rising Revolution u kojoj sudjeluju žene i muškarci u preko 200 zemalja. Više o tome ovdje.


Otvorene prijave za financiranje DEAR projekata

16 02 2017

Hrvatska zajednica županija će i 2017. godine u sklopu LADDER projekta sufinancirati mikroprojekte na lokalnoj razini u trajanju do pet mjeseci, usmjerenih na obrazovanje za razvoj i podizanje svijesti. Projektne ideje moraju se temeljiti na DEAR pristupu (Development Education and Raising Awareness – DEAR), što obuhvaća osvještavanje javnosti o globalnim razvojnim temama i promicanje obrazovanja za razvoj. Mikroprojekti će se financirati u iznosu od 2.000 do 6.000 eura, a prihvatljivi prijavitelji su jedinice i tijela lokalne i regionalne samouprave te organizacije civilnoga društva. Projektne prijave zaprimaju se do 8. ožujka 2017. godine. Više o tome ovdje.


Međimurska županija – natječaji za udruge

16 02 2017

Predmet Poziva je raspodjela dijela proračunskih sredstava iz Proračuna Međimurske županije namijenjenih za rad udruga registriranih na području Međimurske županije. Otvoren je i natječaj za Javne potrebe u kulturi Međimurske županije. Javne potrebe u kulturi kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Međimursku županiju koje Skupština Međimurske županije programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom. Rok za podnošenje prijava projekata na ove natječaje je 10. ožujak 2017. do 12:00 sati bez obzira na način dostave.


Ministarstvo objavilo Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, Prethodne procjene i Teza za Obiteljski zakon

16 02 2017

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku provelo je Internetsko savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona, Prethodne procjene i Teza za Obiteljski zakon, koje je trajalo u vremenu od 21. rujna do 11. studenog 2016. godine putem portala e-Savjetovanje. Na internetskom savjetovanju predstavnici zainteresirane javnosti dostavili su sveukupno 130 očitovanja. Više o tome ovdje.


Promjene u okviru natječaja ESF – produženi rokovi

16 02 2017

Produženi su rokovi za prijavu projekata u sklopu natječaja „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“ (novi rok: 20.3.) i “Umjetnost i kultura za mlade” (novi rok: 31.3.).


Traži se mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Strategije regionalnog razvoja i Akcijskog plana

13 02 2017

Uvedene su promjene u okviru natječaja „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“. Promjene su uvedene 9. veljače 2017. godine, a između ostaloga, produljuje se rok prijave s 28. veljače na 20. ožujka 2017. godine. Više o tome ovdje.


Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama 2017.

13 02 2017

Petu godinu zaredom brojne ženske udruge i druge organizacije civilnog društva organiziraju kampanju Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama/One Billion Rising Revolution u kojoj sudjeluju žene i muškarci u preko 200 zemalja. Više o tome ovdje.