Za zapošljavanje osoba s invaliditetom krucijalna promjena njihovog obrazovnog profila

30 06 2017

Iako su napravljeni pomaci u sustavu zapošljavanja osoba s invaliditetom, postoji veliki prostor za poboljšanje sustava, a veliki problem predstavlja i obrazovni profil osoba s invaliditetom jer ih 63 posto ima završenu samo osnovnu školu, a samo tri posto ima visoku ili višu obrazovnu strukturu, istaknuto je na okruglom stolu “Zapošljavanje osoba s invaliditetom – izazovi i nove prilike”. Više o tome ovdje.


Projekti usmjereni mladima

30 06 2017

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih. Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva, odnosno do 21. srpnja 2017. godine. Više o tome ovdje. Više o tome ovdje.


Naša zarobljena mista – istraživački izvještaj studija kvalitete lokalnog javnog upravljanja u Hrvatskoj

30 06 2017

Kako bi istražio rasprostranjenost fenomena „zarobljavanja države“ u Republici Hrvatskoj, GONG je proveo istraživanje o političkom i regulatornom umrežavanju moćnih pojedinaca, grupa i mreža koje prisvajaju i/ili koriste sustav ili dio sustava radi ostvarivanja partikularnih interesa i kontrole nad javnim institucijama, uslugama i resursima. Više o tome ovdje.


Poziv na prijedlog kandidata za člana i zamjenike člana Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela

30 06 2017

Odredbom članka 17. Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela propisano je da o pravu na naknadu odlučuje Odbor za novčane naknade žrtvama kaznenih djela koji čine predsjednik i četiri člana. Predsjednik i svaki član Odbora imaju po dva zamjenika. Nadalje sukladno stavku 3. istog članka jedan član Odbora i dva zamjenika člana Odbora su predstavnici civilnoga društva iz područja zaštite žrtava kaznenih djela. Rok za dostavu kandidatura je srijeda 5. srpnja. Više o tome ovdje.


EK pokrenula javno savjetovanje o promicanju socijalne inkluzije i zajedničkih vrijednosti

30 06 2017

Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Europske komisije pokrenula je javno savjetovanje o promicanju socijalne inkluzije i zajedničkih vrijednosti putem formalnog i neformalnog učenja. Savjetovanje je otvoreno do 11. kolovoza ove godine. Više o tome ovdje.


Erasmus + razmjene još dostupnije putem nove mobilne aplikacije

30 06 2017

Povodom proslave 30. obljetnice, Erasmus + pokrenuo je novu mobilnu aplikaciju kako bi putovanje u inozemstvo učinili jednostavnijim za sudionike razmjene. Više o tome ovdje.


Interreg SI-HR: Održane radionice za prijavitelje u okviru 3. roka za predaju projektnih prijedloga

30 06 2017

U okviru 3. roka otvorenog javnoga poziva za podnošenje projektnih prijedloga Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014-2020 održane su dvije radionice namijenjene potencijalnim prijaviteljima u okviru otvorenog javnog poziva za podnošenje projektnih prijedloga. Više o tome ovdje.