Objavljena e-brošura Korak po korak za korisnike bespovratnih sredstava OP „Konkurentnost i kohezija“

30 08 2017

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) izradila je e-brošuru naziva „Korak po korak“. Brošura je namijenjena korisnicima bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te opisuje osnovne korake u provedbi projekta tijekom kojih korisnici i SAFU usko surađuju i daje pregled obveza i odgovornosti obiju strana. Više o tome ovdje.


Poziv na “Edukacije o menadžmentu volontera – uspostavljanje volonterskih programa u neprofitnim organizacijama”

30 08 2017

Pozivaju se predstavnici organizacija civilnog društva i javnih ustanova iz Krapinsko-zagorske županije na „Edukacije o menadžmentu volontera – uspostavljanje volonterskih programa u neprofitnim organizacijama“. Edukacije će se odvijati kroz dva dijela koji se međusobno nadopunjuju i koji će rezultirati volonterskim programima sukladno potrebama organizacije i same zajednice u okviru kojih iste djeluju. Edukacije će se održati u Zaboku (Trg svete Jelene 6, Zelena dvorana), u terminu od 9:00 do 17:00 sati. Više o tome ovdje.


Novi priručnik za rad s mladima: Prevencija rodno uvjetovanog nasilja

30 08 2017

Radi se o priručniku za obuku stručnjaka i stručnjakinja te svih osoba koje rade s mladima s ciljem kvalitetnije i uspješnije promocija rodne ravnopravnosti i zdravog načina života mladića i djevojaka propitivanjem, analiziranjem i dekonstruiranjem postojećih rodnih normi i stereotipa. Više o tome ovdje.


Drugo izdanje natjecanja “Ideje iz Europe”

29 08 2017

Natjecanje „Ideje iz Europe“ pokrenuto je 2015. godine u cilju potrage za poduzetnicima širom EU koji imaju „ideje koje mijenjaju svijet i koje je vrijedno ostvariti“. Primarni cilj je skrenuti pozornost na europske poduzetnike – izgraditi pozitivan imidž poduzetnika, kako bi bili uzor i doprinjeli oživljavanju poduzetničkog okruženja i duha kod Europljana. Rok za prijavu na nacionalno natjecanje: 15. rujna 2017. godine. Više o tome ovdje.


Priručnik “Improving Youth Work – your guide to quality development”

29 08 2017

Europska komisija objavila priručnik “Improving Youth Work – your guide to quality development”. Priručnik nudi smjernice rada s mladima te pokazatelje i alate za procjenu kvalitete rada. Također sadrži smjernice za razvoj samih organizacija, kako bi što bolje mogli odgovoriti na potrebe mladih i pomoći im da u potpunosti iskoriste svoje potencijale. Priručnik je izradila Stručna radna skupina “Youth Work Quality Systems in the EU Member States”. Više o tome ovdje.


Najava natječaja u sklopu Fonda europske pomoći za najpotrebitije

29 08 2017

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku najavljuje objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga koji će se financirati u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. Više o tome ovdje.


Školica čeka na vas!

29 08 2017

Portal Kulturpunkt.hr po deveti put organizira edukacijski program pod nazivom Svijet umjetnosti. Prijave su otvorene do 22. rujna. Više o tome ovdje.