Eurobarometar: Regionalne i lokalne vlasti mogu povećati povjerenje građana u Europu

13 03 2009

Europska komisija objavila je kako većina europskih građana najviše vjeruje regionalnim i mjesnim vlastima i smatra da one najbolje mogu objasniti utjecaj europskih politika na njihov svakodnevni život. Pročitaj ostatak članka


XIV. Europski simpozij socijalnog rada

11 03 2009

Fakultet socijalnih znanosti i socijalnog rada na sveučilištu Niederrhein (Njemačka) ugošćuje XIV. Europski simpozij socijalnog rada. Pročitaj ostatak članka


Pozivi na javnu prezentaciju Programa JAKO

10 03 2009

Javna prezentacija Programa regionalnog razvoja i jačanja sposobnosti organizacija civilnog društva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (program JAKO) koji provode Autonomni centar – ACT iz Čakovca te udruga K.V.A.R.K. iz Križevaca u partnerstvu sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva iz Zagreba održat će se:
11. ožujka 2009. u 18,00 – Sračinec (Dom kulture, Varaždinska 273, Sračinec)
17. ožujka 2009. u 19,00 – Donja Dubrava (Dom kulture “Zalan”)


Informativni dan Comenius

10 03 2009

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira informativni dan o Comenius potprogramu. Potprogram Comenius je, uz ostale potprograme (Grudntvig, Leonardo da Vinci, Erasmus) dio Programa za cjeloživotno učenje. Pročitaj ostatak članka


Novi e-bilten Civilno drustvo.eu

10 03 2009

Nacionalna zaklada objavila je mjesečni sažetak vijesti o civilnome društvu u Europskoj Uniji u e-biltenu Civilno društvo.eu.
Više o tome ovdje.


Agencija za mobilnost i programe EU – savjetodavni sastanci

10 03 2009

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira pojedinačne savjetodavne sastanke (dana 17. i 19. ožujka u vremenu od 12,30 do 15,00 sati, u prostorijama Agencije, Gajeva 22, Zagreb) za udruge koje će prijavljivati projekte u sklopu natječaja programa Mladi na djelu. Pročitaj ostatak članka


Informativni dan – program Kultura 2007-2013

6 03 2009

Informativni dan o programu Kultura 2007-2013 održat će se u četvrtak 12. ožujka 2009. godine u Zagrebu, u prostorijama Informacijskog centra Europske unije pri Delegaciji Europske komisije, Trg žrtava fašizma 6. Pročitaj ostatak članka