Rezervirajte datum: 18.10.2017. – Konferencija “DOBRO UPRAVLJANJE – pametno gospodarenje otpadom kao primjer”

26 07 2017

Konferencija će okupiti predstavnike jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, stručnjake s područja okoliša, otpada i energetike te druge relevantne dionike. Sudionici će imati priliku upoznati se s načinima na koje građani mogu sudjelovati u donošenju odluka vezanih uz lokalnu zajednicu, te kroz dijalog i suradnju raspraviti problematiku gospodarenja otpadom u Hrvatskoj i donijeti zajedničke preporuke. Više o tome ovdje.


Objavljen Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece

26 07 2017

Pozivaju se udruge usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose podršci obitelji te promicanju i zaštiti prava djece sukladno ovom Pozivu. Prijave na Poziv moguće su isključivo putem sustava www.financijskepodrske.hr do 21. kolovoza 2017. godine u 12 sati. Više o tome ovdje.


Zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava

26 07 2017

Riječ je o publikaciji nastaloj u okviru projekta ‘Ujedinjeni glasovi za seksualna i reproduktivna prava i zdravlje’ kojeg su provodile CESI, a koji za cilj ima podizanje svijesti mladih te jačanje suradnje i povećanje kapaciteta nevladinih organizacija i inicijativa građana/ki kako bi zajedno radili/e na ostvarenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava. U publikaciji VRAG ODNIO ŠALU! dajemo prikaz organizacija s kojima smo surađivale i njihovih strategija djelovanja, ali i strategija koje su u proteklom periodu koristile različite grupe i platforme za promicanje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja u borbi protiv katoličkih fundamentalističkih organizacija i inicijativa. Više o tome ovdje.


Obavijest o Izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija

21 07 2017

Sukladno zaključku Zapisnika s 209. sjednice Gospodarsko – socijalnog vijeća, održane 10. travnja 2017. u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, te dogovora sa sastanka održanog 9. lipnja 2017. u Ministarstvu financija s Državnim zavodom za statistiku i socijalnim partnerima, a vezano uz mogućnost ukidanja tromjesečnih financijskih izvještaja za neprofitne organizacije, Ministarstvo financija obavještava sljedeće: Pročitaj ostatak članka


Plaće mladih ispod prosjeka u svim članicama EU

21 07 2017

ETUC navodi kako su svjetski lideri i poslodavci dovoljno dugo okretali radnike/ce jedne protiv drugih. Ističu također da veće plaće nisu dobre samo za radnike/ce, već i za ekonomiju. ETUC upozorava i na ispodprosječne plaće mladih u EU te izrabljivanje mladih kao jeftine ili besplatne radne snage. Više o tome ovdje.


Poziv na javno savjetovanje o Nacrtu Nacionalne strategije za razvoj civilnog društva 2017.- 2021.

21 07 2017

Nacrt Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2017. do 2021. godine nastao je na temelju rada Radne skupine za izradu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2017. do 2021. godine te doprinosa nositelja i sunositelja aktivnosti Strategije. Savjetovanje se provodi u cilju definiranja konačnog dokumenta Strategije te kvalitetnijeg kreiranja ciljeva, mjera, aktivnosti i provedbenih pokazatelja strateškog dokumenta. Ovaj Nacrt je dokument u nastajanju. Više o tome ovdje.


Obavijest za prijavitelje na poziv E-impuls

21 07 2017

Budući da je na poziv e-impuls zaprimljen izuzetno velik broj projektnih prijava (2099), čime je značajno povećana opterećenost kapaciteta Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, u svrhu pravovremene obrade projektnih prijedloga, kao nositelj provedbe pojedinih faza postupka dodjele, osim Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, određena je i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije koja je bila zadužena za provedbu aktivnosti vezanih uz sljedeće faze u postupku dodjele: faza 1: zaprimanje, registracija i administrativna provjera te 2 faza: provjera prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i izdataka te ocjenjivanje kvalitete. Pročitaj ostatak članka