Savjetovanje

U sklopu usluge savjetovanja korisnici mogu dobiti besplatne savjete telefonom, e-poštom ili osobno. Cilj nije samo pružiti konkretne, primjenjive i točne savjete koji odgovaraju na potrebe korisnika već je cilj i osnažiti korisnike kako bi postali važan dionik u razvoju zajednica.

Savjetovanje koje se prije svega fokusira na specifične pojedinačne organizacijske potrebe, često iz kratkoročnog savjetovanja prelazi u dugoročni rad s korisnicima te podrazumijeva svojevrsni mentorski pristup i stjecanje novih znanja za korisnike. Na taj način, ovakav individualan pristup u savjetovanju nadopunjuje uslugu izobrazbe koja je više usmjerena široj javnosti i većem broju korisnika. Kako su naše usluge temeljene na realnim potrebama korisnika, teme savjetovanja i izobrazbe često su komplementarne i podudaraju se.

Osim direktne usluge savjetovanja, organiziraju se i tematske konferencije, okrugli stolovi i tribine s ciljem uključivanja većeg broja korisnika u aktivnosti programa te aktualiziranja određenih tema.