Savjetovanje

U sklopu ove usluge aktivnosti građani i građanke mogu dobiti besplatne savjete telefonom, e-poštom ili osobno (putem Infotočaka) vezano uz pripremu prijedloga projekata, savjete osnivanja i djelovanja OCD, savjete usmjerene na društvena pitanja i događanja iz tematike društveno odgovornog poslovanja, financiranja u domeni OCD-a, uključivanja građana u procese donošenja javnih politika, međusektorske suradnje, pravnih i financijskih pitanja i drugih relevantnih pitanja za razvoj zajednica.
Osim direktne usluge savjetovanja, organiziraju se tematske konferencije, okrugli stolovi i tribine s ciljem uključivanja većeg broja korisnika u aktivnosti programa te aktualiziranja određenih tema.