OCD info

Vijest ili priopćenje za javnost možete poslati i na faks 040/ 390-048 ili e-mail infotocka@programjako.info

Uvrstite Program JAKO u popis vaših medijskih kontakata
(vaša priopćenja objavljujemo na ovim internetskim stranicama i u tjednom biltenu):
infotocka@programjako.info
F: 040/ 390-048

Regionalni centar podrške:
Autonomni centar – ACT, Čakovec / Međimurska županija
Adresa: Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec
Telefon: 040/390-047
Mobitel: 098/395-714
Telefax: 040/390-048
E-pošta: infotocka@programjako.info

Suradne organizacije:
Mreža udruga ZAGOR / Krapinsko-zagorska županija
Adresa: Trg Dragutina Domjanića 6, 49210 Zabok
Telefon: 049/222-635
Mobitel: 098/183-1380
E-pošta: zagor@programjako.info

Udruga za održivi razvoj Hrvatske / Koprivničko-križevačka županija
Adresa: Đure Basaričeka 3, 48000 Koprivnica
Telefon: 048/853-722
Mobitel: 098/933-2406
E-pošta: uzorhrvatske@programjako.info

Pučko otvoreno učilište Varaždin / Varaždinska županija
Adresa: Hallerova aleja 1/II, 42000 Varaždin
Telefon: 042/313-191, 042/213-138
Mobitel: 099/233-7502, 099/233-7504
Telefax: 042/313-475
E-pošta: pouvz@programjako.info